a


 
 
Tuisblad

Bedrywighede

 Nuusbrief

Notule van Jaarvergadering

Publikasies

Bestel 'n Publikasie

Sluit aan by die Vereniging

Voorlegging van navorsings-voorstelle

Voorskrifte vir Redakteurs

Herdrukke

Skakels

Kontak Ons

Grondwet
 

a

   BESTEL 'N PUBLIKASIE 

SPESIALE AANBOD!!

Kyk na die lys en besluit watter van hierdie volumes u  (slegs in Suid-Afrika) wil bestel teen R80 plus posgeld elk.

Sluit vandag aan om van hierdie spesiale aanbod gebruik te kan maak!

PRYS VAN BOEKE

 LEDE EN NIE LEDE

Lede ontvang die nuutste volume outomaties deur die pos indien hulle ledegeld vir die jaar betaal is. Die pryse van addisionele kopiee betaalbaar deur lede en nie-lede word in die onderstaande tabel opgesom. Die koste van verpakking en versending moet hierby gevoeg word. 

Uitgawes

Lede
(S Africa)

Nie-Lede
(S Africa)

Lede (Buitelands)

Nie-Lede (Buitelands)

Nuutste Volume

R 190

R 250

R 340

R 450

II - Vol 29 & 36

R 300

R 390

R 540

R 700

Ander vorige volumes      (behalwe die op spesiale aanbod)

R 150

R 195

R 270

R 350

BOEKWINKELS

Boekwinkels kan die boeke aankoop teen ń afslag van 25% gebaseer op die pryse in die tabel hieronder. Koste van verpakking en versending moet bygevoeg word.

Publikassies

Boekwinkel
(S Afrika)

Boekwinkel (Buitelands)

   

Nuutste Volume

R 255

R 455

II - Vol 29 & 36

R 400

R 720

Ander vorige volumes

R 200

R 360


Neem asseblief kennis dat die volle bedrag betaalbaar is voordat enige items verskaf word. Besonderhede i.v.m. betaling verskyn onder aan die bestelvorm. Dit is egter nodig dat die Vereniging u sal kontak nadat die posgeld bereken is om u in kennis te stel van die verskuldigde bedrag.

Indien u n herdruk wil bestel, raadpleeg die Herdrukke-bladsy.

Voltooi asseblief die onderstaande vorm om n VRV-publikasie te bestel:

Verwysings-nommer

Titel van
Publikasie

 

 

Titel:

Van:

Voornaam:

 

 

Posadres:

Poskode:

Telefoon:

Faks:

E-pos:

Maak tjeks betaalbaar aan die Van Riebeeck-Vereniging
Pos aan: Posbus 15151, Vlaeberg 8018, Suid-Afrika

Buitelandse betaling kan via Paypal geskied - ons epos-adres is vanriebk@mweb.co.za.
 
Geld kan ook regstreeks in ons bankrekening betaal word:
Rekeninghouer: Van Riebeeck-Vereniging
Bank: Standard Bank van Suid-Afrika
Tak: Thibault-plein, Kaapstad
Takkode : 02 090 9
Rekeningnommer: 07 051 2035
Tipe rekening: Lopende rekening
SWIFT-kode (vir internasionale oorplasings): SBZAZAJJ

Buitelandse lede word aangemoedig om van Paypal gebruik te maak ons epos adres is vanriebk@mweb.co.za

a