a


 
 
Tuisblad

Bedrywighede

 Nuusbrief

Notule van Jaarvergadering

Publikasies

Bestel 'n Publikasie

Sluit aan by die Vereniging

Voorlegging van navorsings-voorstelle

Voorskrifte vir Redakteurs

Herdrukke

Skakels

Kontak Ons

Grondwet
 

a

 »»  HERDRUKKE ««

Na aanleiding van herhaalde versoeke deur lede dat volumes wat lank reeds uit druk is weer beskikbaar gemaak word, het die VRV in 2006 besluit om sekere uitgesoekte volumes uit die eerste en tweede reekse te laat herdruk.

Om die herdrukke van die oorspronlike volumes te onderskei, is die voorkoms van eersgenoemde drasties verander – A5-grootte sagteband met blou omslae. Die bedoeling is nie dat dit op enige wyse met die oorspronklike uitgawes moet meeding nie.  Die waarde daarvan is geleë in die inhoud, wat na baie dekades weer aan die publiek beskikbaar gemaak word. Kopieë kan van die VRV gekoop word. (NB Aflewering sal dalk nie onmiddellik moontlik wees nie, aangesien herdrukke in besendings van tien gedoen word.)

Eerste reeks, volume 1. Reports of De Chavonnes and his Council, and of Van Imhoff, on the Cape.
Eerste reeks, volume 2.
Mentzel, O. F. – Life at the Cape in die mid-eighteenth century, being the biography of Rudloph Siegfried Alleman.
Eerste reeks, volume 3.
De Mist, J. A. – Memorandum containing recommendations for the form and administration of government at the Cape of Good Hope, 1802.
Eerste reeks, volume 4.
Mentzel, O. F. – A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Part I.
Eerste reeks, volume 5.
Collectanea.
Eerste reeks, volume 6.
Mentzel, O. F. – A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Part II.
Eeerste reeks, volume 8. The Wreck of the Grosvenor  
Eerste Reeks, volume 9:
Die Dagboek van Hendrik Witbooi,
Eerste Reeks volume 12:
Journals of the expedition of the Honourable Ensign Olof Bergh [1682 and 1683] and Isaq Schrijver [1689
Eerste Reeks, volume 14:
The early Cape Hottentots
Eerste Reeks volume 15:
The Journal of Hendrik Jacob Wikar [1799] and the Journals of Jacobus Coetse Jansz [1760] and Willem van Reenen [1791]

Eerste Reeks, volume 16:
Nathaniel Isaacs. Travels and adventures... vol 1
Eerste Reeks, volume 17: Nathaniel Isaacs. Travels and adventures... vol 2
Eeeste Reeks volume 18:
Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 1803
Eerste reeks, volume 25. Mentzel, O. F. – A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Part III.

Tweede reeks, volume 6. Sparrman, A. – Voyage to the Cape of Good Hope, 1772-1776. Part I.
Tweede reeks, volume 7.
Sparrman, A. –Voyage to the Cape of Good Hope, 1772-1776. Part II.

PRYSE

 ie pryse van herdruk kopieë vir lede en nie-lede word in die tabel hieronder uiteengesit. Die koste van verpakking en posgeld moet bygevoeg word.

 

Herdrukke

Lede

Suider-Afrika

Nie-Lede Suider-Afrika

Lede

Buitelands

Nie-Lede Buitelands

I - Vol 14

R 200

R 260

R 360

R 470

I - Vol 12,15 & 25

R 155

R 200

R 280

R 360

I Vol 17

R 130

R 170

R 235

R 305

II -  Vol 6 & 7

R 110

R 145

R 200

R 260

Alle ander volumes

R 110

R 145

R 200

R 260

 Pryse aan Boekwinkels sal op navraag verskaf word

Vra asb vir ‘n faktuur indien u verskeie volumes bestel - die posgeld hang af van die gewig van die boeke

Let asseblief daarop dat die volle bedrag betaal moet word voordat items voorsien word. Besonderhede i.v.m. betaling word onder aan hierdie vorm verstrek. Die Vereniging sal u egter eers kontak nadat die posgeld bereken is, om u in te lig oor die volle bedrag betaalbaar.

Voltooi asseblief die onderstaande vorm om ‘n VRV-publikasie te bestel:

Volumenommer
Titel van
Publikasie
   
Titel:
Van:
Voornaam:
Posadres:
Poskode:
Telefoon:
Faks:
E-pos:

Maak tjeks betaalbaar aan die Van Riebeeck-Vereniging
Pos aan: Posbus 15151, Vlaeberg 8018, Suid-Afrika

Geld kan ook regstreeks in ons bankrekening betaal word:
Rekeninghouer: Van Riebeeck-Vereniging
Bank: Standard Bank van Suid-Afrika
Tak: Thibault-plein, Kaapstad
Takkode: 02 090 9
Rekeningnommer: 07 051 2035
Tipe rekening: Lopende rekening
SWIFT-kode (vir internasionale oorplasings): SBZAZAJJ

Buitelandse lede word aangemoedig om van Paypal gebruik te maak – ons epos adres is vanriebk@mweb.co.za

a