a


 
 

Tuisblad

Omtrent Ons

 Nuusbrief

Notule van Jaarvergadering

Publikasies

Bestel 'n Publikasie

Sluit aan by die Vereniging

Voorlegging van navorsings-voorstelle

Voorskrifte vir Redakteurs

Herdrukke

Skakels

Kontak Ons

Grondwet

 

a

 »»  SLUIT AAN BY DIE VERENIGING«

Om by die Vereniging aan te sluit moet u die onderstaande aanlyn-aansoekvorm voltooi en dit indien (deur op die Submit-sleutel te kliek). ‘n Tjek vir die ledegeld moet per pos aan die aangegewe adres gestuur word.

Titel:
Van:
Voornaam:
Geboortedatum:
Posadres:
Poskode:
Telefoon:
Faks:
E-pos:
   

Ledegeld is soos volg:                

    ●  R230,00 – SUID-AFRIKA
    ●  R280,00 – SUIDER-AFRIKAANSE BUURLANDE
   ●  R380,00 – ALLE ANDER LANDE (US$50,00 OF £30,00 OF €45,00)
   ● R120,00 – SUID-AFRIKAANSE STUDENTELIDMAATSKAP (vir die eerste twee jaar van lidmaatskap)

Maak tjeks betaalbaar aan die Van Riebeeck-Vereniging
Pos na: Posbus 15151, Vlaeberg 8018, Suid-Afrika

Ledegeld kan ook regstreeks in ons bankrekening inbetaal word:
Rekeninghouer: Van Riebeeck-Vereniging
Bank: Standard Bank van Suid-Afrika
Tak: Thibault-plein, Kaapstad
Takkode: 02 090 9
Rekeningnommer: 07 051 2035
Tipe rekening: Lopende rekening
SWIFT-kode (vir internasionale oorplasings): SBZAZAJJ 

Indien ‘n regstreekse inbetaling in ons bankrekening gemaak is, moet bewys van betaling asseblief aan die kantoor gestuur word.

Buitelandse lede word aangemoedig om van Paypal gebruik te maak – ons epos adres is vanriebk@mweb.co.za

Andersins kan u die betrokke aanoekvorm aflaai, uitdruk en stuur aan die adres wat op die vorm verstrek word.

Gebruikers van Internet Explorer: Kliek regs op die skakel en kies “Save Target as …”
Gebruikers van Netscape Navigator: Kliek regs op die skakel en kies “Save Link As …”

 Lidmaatskapvorms: English  //  Afrikaans
  

a