Die Van Riebeeck-Vereniging vir die Publikasie van Suider-Afrikaanse Historiese Dokumente 

 

 

Nuusbrief 49, Maart 2016 

 

 

Totsiens  en Welkom 

Ongelukkig moes ons jarelange tesourier, Piet Westra (33 jaar), sowel as ons administratiewe beampte, Cora Ovens (9 jaar), as gevolg van swak gesondheid bedank. Ons het formeel van hulle afskeid geneem by ons jaarvergadering in Januarie, waar hulle albei ʼn geskenkbewys ontvang het (nie vir ʼn VRV-volume nie!) as ʼn teken van ons diepe dankbaarheid vir die baie jare van toegewyde diens aan die Vereniging. Gewoonlik, onder sulke omstandighede,  is dit gepas om mense ʼn rustige aftrede toe te wens, maar ons wat hulle as baie aktiewe persone leer ken het, weet dat so ʼn rustigheid nie by hulle persoonlikhede pas nie. Daarom wil ons hulle eerder jare van verminderde maar ewe genotvolle aktiwiteit en van onverminderde ondernemingsgees toewens. 

In hulle plek verwelkom ons Danie de Villiers as tesourier en Rolf Proske as administratiewe beampte. Danie is die derde geslag van VRV-lede in hulle familie, terwyl Rolf, as afgetrede bibliotekaris, baie VRV-volumes in hul rooi omslae van naby leer ken het. Mag hulle albei floreer in hulle nuwe werksaamhede. 

 

Algemene jaarvergadering en bekendstelling van ons 2015-volume

Aangesien Boris Gorelik, redakteur van ons 2015 volume, An Entirely Different World: Russian Visitors to the Cape, 1797-1870 (wat u teen hierdie tyd al lankal moes ontvang het) nie voor die begin van vanjaar in Kaapstad kon wees nie, het ons die 2015-jaarvergadering tot 28 Januarie 2016 uitgestel. Die wag was sekerlik die moeite werd! Op ʼn windstil someraand, in die pragtig gerestoureerde Georgiaanse huis van een van ons lede, Patrick Esnouf, het ongeveer 90 lede en gaste geluister na die jaarverslag van die voorsitter, Howard Phillips. Hy het vertel van ʼn aantal probleme waarmee die VRV in die toekoms te doen sal kry, gepraat oor moontlike oplossings vir die probleme en idees geopper vir die  viering van die Vereniging se honderdjarige bestaan in 2018. 

 die jaarvergadering het die geesdriftige bekendstelling gevolg van An Entirely Different World. By hierdie geleentheid is ʼn kopie van die volume aangebied aan ons spesiale gas van die aand, die Russiese Federasie se konsul-generaal in Kaapstad, mnr Roman E. Ambarov. Die redakteur het toe vir die aandagtige gehoor vertel hoe dit gekom het dat hy die boek saamgestel en geredigeer het; daarna het die mense na die huis se formele tuin gegaan, waar hulle tot lank na sononder gebly en van die oorvloedige aanbod van verversings geniet het.  

Boris Gorelik het ook by twee verdere bekendstellings onderhoudend oor die boek gesels; die een die volgende dag tydens die Universiteit van Kaapstad se Somerskool (waar hy ʼn kursus aangebied het oor Russians at the Cape’), en die ander een op 11 Februarie by die Bookdealers boekwinkel in Johannesburg. Daar is ook twee radio-onderhoude met hom oor sy boek gevoer. (Foto’s van hierdie bekendstellings sal binnekort op ons webwerf verskyn by www.vanriebeecksociety.co.za) 

 

#Ledegeld moet styg - helaas         

Een van die probleme wat die voorsitter in sy jaarverslag genoem het, was die byna  verdubbeling van postariewe – en dit ondanks die swak afleweringsisteem van die SA Poskantoor. Dit het ons ongelukkig genoodsaak om die jaarlikse ledegeld te verhoog tot R230, ʼn bedrag nog steeds ver benede die prys vir ʼn soortgelyke hardeband-boek in die boekhandel Fakture sal in Maart uitgestuur word. Hernuwe assblief so gou moontlik u ledegeld deur middel van ʼn Internet Oorplasing (EFT) - maak net seker dat u volle naam verskyn as verwysing (in “Reference”-veld ), of deur ‘n direkte deposito of andersins per tjek, of kontantbetaling by ons kantoor. Om administrasie te vergemaklik versoek asseblief u bank om aan ons ‘n Bewys van Betaling per epos aan te stuur na office@vanrs.co.za of vanriebk@mweb.co.za 

 

 

Nuwe lede 

Rodney Constantine van Fichardt Park; Scott Drimie van Stellenbosch; Petrus Kritzinger van Johannesburg; Annie & Jacques Olivier, ook van Johannesburg; Wynand Malan van Randburg en Kay McCormick van Kalkbaai.    

 

In Memoriam 

Professor Pieter Kapp (vir meer as 20 jaar lid van die VRV Raad). 

 

2016 volume 

Ons volgende volume is Out of Darkness: From Cattle-Herding to Editor’s Chair’: The Unfinished Autobiography and Writings of Richard V. Selope Thema. Dit is nog nooit gepubliseer nie en bevat ʼn unieke persoonlike vertelling deur ʼn swart Afrikaan oor sy ervaring van Suid-Afrika vanaf die 1890s tot by die 1920’s. Dit handel onder andere oor sy betrokkenheid by die Suid-Afrikaanse Oorlog (aan albei kante) en by die nuut-gestigte ANC; ook oor sy loopbaan in die joernalistiek wat uitgeloop het op sy stigting van Bantu World in 1932, met hom as redakteur. Dis ʼn werk van weloorwoë, goed geformuleerde nadenke. 

 

Vrywilliger gesoek  

Ons het die dienste nodig van ʼn vrywilliger, een oggend in die week, om vir Rolf Proske in die kantoor te help. Dis ʼn taak wat aan u die geleentheid sal bied om deel te word van die dag-tot-dag aktiwiteite van ʼn unieke historiese uitgewersorganisasie. Die werk is hoofsaaklik van ʼn admistratiewe aard en is net reg vir ʼn aktiewe afgetredene. Gratis parkering in sentraal-Kaapstad word voorsien. 

Enigiemand wat belangstel moet asb gedurende kantoorure vir Rolf bel by 021423-8424 of vir hom ʼn epos stuur by office@vanrs.co.za 

 

Volumes te koop 

Die volgende volumes is te koop van mev Betty Davenport: Reeks II, vols. 32-46. Sy kan gekontak word by 021799-8962 of r.dav@webafrica.org.za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamgestel deur Rolf Proske &Howard Phillips. Afrikaans deur Chris van der Merwe.

Van Riebeeck Vereniging, Posbus 15151, VLAEBERG, 8018, Suid-Afrika.

Sentrum vir die Boek, Queen Victori-straat 62, KAAPSTAD, 8000, Suid-Afrika.

 094-832-NPO

Tel: +27 (0)21 423-8424 Faks: 086 670 9828

E-pos: vanriebk@mweb.co.za of office@vanrs.co.za  Webwerf: www.vanriebeecksociety.co.za