a


 
 

Tuiste

Bedrywighede

Iets Oor Ons

 Nuusbriewe

AJV en Notules

Publikasies

Bestel 'n  Publikasie

Sluit aan by die  Vereniging

Maak 'n voorlegging

Voorskrifte vir Redakteurs

Skakels

Herdrukke

Kontak Ons

Grondwet

a

»»  PUBLIKASIES  ««

<< Terug

VOC tot 1808

Indien die titel in donker skuins druk verskyn, mag u daarnaas klik om 'n uittreksel af te laai. Indien u 'n publikasie wil bestel, klik naas "Beskikbaar" vir die plasing van u bestelling.  

II, 44

2013

Into the Hitherto Unknown. Ensign Beutler's Expedition to the Eastern Cape, 1752. Translated by Thea Toussaint van Hove and Michael Wilson. Edited and Introduced by Hazel Crampton, Jeff Peires and Carl Vernon

Beskikbaar

Order

II, 38

2007

François Le Vaillant: Travels into the Interior of Africa via the Cape of Good Hope, Volume 1, edited and translated by Ian Glenn with the assistance of Catherine Lauga du Plessis and Ian Farlam

Beskikbaar

Order

II, 17

1986

Carl Peter Thunberg. Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775, edited by Emeritus Prof. V.S. Forbes.

Beskikbaar

Bestel

II, 13

1982

Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr. oor Kaapse Sake 1779-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur dr. G.J. Schutte. With an English summary by Dr A.J. Böeseken assisted by Prof. H.M. Robertson

Beskikbaar

Bestel

II,
6,7

1976

Anders Sparrman. Travels in the Cape 1772-1776 with introduction and editing by Prof. Vernon S. Forbes. Vols I & II

Uit druk

II, 2,4

1971,1973

Beschryvinge van Kaap der Goede Hoope, met de zaaken daar toe behoorende, door François Valentyn, 1726. Dl. I & II. Uitgegee en toegelig deur P. Serton, W.J. de Kock, R. Raven-Hart en E.H. Raidt. English translation by R. Raven-Hart and introduction by P. Serton

Uit druk

II, 1

1970

Dagboek van Adam Tas, 1705-1706, uitgegee deur Leo Fouché en hersien deur A.J. Böeseken met bykomende voetnote deur prof. A.M. Hugo. English translation by Dr J. Smuts

Uit druk

I, 46

1965

Reize in de Binnen-Landen van Zuid-Africa. Gedaan in den Jaare 1803 door W.B.E. Paravicini di Capelli, Kapitein Aide de Camp, by den Gouverneur van de Caap de Goede Hoop. Uitgegee en toegelig . . . deur W.J. de Kock

Uit druk

I, 25

1944

Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Translated from the German by G.V. Marais and J. Hoge; revised and edited . . . by H.J. Mandelbrote. Part III.

Herdruk beskikbaar

Bestel

I, 24

1943

M.D. Teenstra - De vruchten mijner werkzaamheden, gedurende mijne reize over de Kaap de Goede Hoop, naar Java en terug, over St Helena, naar de Nederlanden, 1830. Uitgegee en toegelig . . deur F.C.L. Bosman; met taalkundige beskouing deur prof. Dr. J.L.M. Franken, with a summary in English by P.J. Smuts.

Uit druk

I, 23

1942

Willem Stephanus van Ryneveld se Aanmerkingen over de verbetering van het vee aan de Kaap de Goede Hoop, 1804; uitgegee en toegelig . . . deur H.B. Thom; with an English translation by I.M. Murray and J.L.M. Franken.

Uit druk

I, 19

1938

Die Duminy Dagboeke [with English translation]; geredigeer  . . . deur prof. J.L.M. Franken.

Uit druk

I, 18

1937

Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 1803; uitgegee . . . deur wyle prof. Dr. W. Blommaert en prof. J.A. Wiid,  with an English translation by J.L.M. Franken and Ian M. Murray.

Uit druk

I, 15

1935 [for 1934]

The Journal of Hendrik Jacob Wikar [1799] with an English translation by A.W. van der Horst; and the Journals of Jacobus Coetse Jansz [1760] and Willem van Reenen [1791] translated and edited by Dr E.E. Mossop.

Uit druk

I, 12

1931

Journals of the expedition of the Honourable Ensign Olof Bergh [1682 and 1683] and Isaq Schrijver [1689]; transcribed and translated into English and edited . . . by Dr E.E. Mossop.

Uit druk

I, 10,11

1928-30

Travels in Southern Africa in the years 1803, 1804, 1805, 1806; by Henry Lichtenstein. Translated from the original German by Anne Plumptre.,  Vols I & II

Uit druk

I, 6

1924

Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Translated from the German by H.J. Mandelbrote. Part II

Herdruk beskikbaar

Bestel

I, 5

1922

Collectanea, Vol. I.

Herdruk beskikbaar

Bestel

I, 4

1921

Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Translated from the German by H.J. Mandelbrote. Part I

Herdruk beskikbaar

Bestel

I, 3

1920

De Mist, J.A. - Memorandum containing recommendations for the form and administration of government at the Cape of Good Hope, 1802, with an English version by M.K. Jeffreys.

Herdruk beskikbaar

Bestel

I, 2

1919

Mentzel, O.F. - Life at the Cape in the mid-eighteenth century, being the biography of Rudolph Siegfried Allemann, Captain of the Military Forces at the Cape of Good Hope. Translated from the German by M. Greenlees.

Herdruk beskikbaar

Bestel

I, 1

1918

Reports of De Chavonnes and his Council, and of Van Imhoff, on the Cape.

Herdruk beskikbaar

Bestel

a