a


 
 

Tuiste

Bedrywighede

Iets Oor Ons

 Nuusbriewe

AJV en Notules

Publikasies

Bestel 'n  Publikasie

Sluit aan by die  Vereniging

Maak 'n voorlegging

Voorskrifte vir Redakteurs

Skakels

Herdrukke

Kontak Ons

Grondwet

a

»»  PUBLIKASIES  ««

<< Terug

Inheemse bevolking van Suidelike Afrika

Indien die titel in donker skuins druk verskyn, mag u daarnaas klik om 'n uittreksel af te laai. Indien u 'n publikasie wil bestel, klik naas "Beskikbaar" vir die plasing van u bestelling.   

II, 44

2013

Into the Hitherto Unknown. Ensign Beutler's Expedition to the Eastern Cape, 1752. Translated by Thea Toussaint van Hove and Michael Wilson. Edited and Introduced by Hazel Crampton, Jeff Peires and Carl Vernon

Beskikbaar

Order

II, 39

2008

Isaac Williams Wauchope: Selected Writings 1874-1916, edited and translated by Jeff Opland and Abner Nyamende with an introduction and notes by Jeff Opland

Beskikbaar

Bestel

II, 37

2006

Words of Batswana: Letters to Mahoko a Becwama 1883-1896, translated and edited by Part T. Mgadla and Stephen C. Volz

Beskikbaar

Bestel

II, 28

1997

The Journal of Gustav de Vylder, naturalist in South-Western Africa 1873-1875, translated from the original Swedish and edited by Ione & Jalmar Rudner.

Beskikbaar

Bestel

II, 27

1996

Norwegian missionaries in Natal and Zululand: selected correspondence (1844-1900), edited by Frederick Hale.

Beskikbaar

Bestel

II, 25

1994

Griqua Records, the Philippolis Captaincy, 1825-1861, compiled and edited by Karel Schoeman.

Beskikbaar

Bestel

II, 24

1992

Johan August Wahlberg: Travel Journals and from letters, South Africa, Namibia and Botswana, 1838-1856, edited and introduced by Chris Hummel and Adrian Craig.

Beskikbaar

Bestel

II, 22

1991

Guillaume Chenu de Chalezac, the 'French Boy', edited and introduced by Randolph Vigne.

Beskikbaar

Bestel

II, 21

1990

The Commissions of W.C. Palgrave Special Emissary to South West Africa, 1876-1885, edited and introduced by E.L.P. Stals.

Beskikbaar

Bestel

II, 19

1988

The Frontier War Journal of Major John Crealock, edited and introduced by Chris Hummel

Beskikbaar

Bestel

II, 17

1986

Carl Peter Thunberg. Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775, edited by Emeritus Prof. V.S. Forbes.

Beskikbaar

Bestel

II, 14

1983

The Letters of Jane Elizabeth Waterston 1866-1905. Edited by Lucy Bean and Elizabeth B. van Heyningen with an introduction by Elizabeth B. van Heyningen.

Beskikbaar

Bestel

II, 10

1979

William Somerville's narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. Introduction and notes by Edna and Frank Bradlow

Beskikbaar

Bestel

II, 9

1978

Selected Articles from the Cape Monthly Magazine (New Series 1870-76). Introduction and notes by A.M. Lewin Robinson

Beskikbaar

Bestel

II,  6,7

1976

Anders Sparrman. Travels in the Cape 1772-1776 with introduction and editing by Prof. Vernon S. Forbes. Vols I & II.

Herdruk beskikbaar  Bestel

II, 5

1974

David Livingstone South African Papers (1849-1853). Edited by I. Schapera.

Uit druk

II, 4

1973

Beschryvinge van Kaap der Goede Hoope, met de zaaken daar toe behoorende, door François Valentyn, 1726. Dl. II. Uitgegee deur E.H. Raadt. English translation by Maj. R. Raven-Hart.

Uit druk

I, 48,49

1967,1968

Travels and Adventures in South Africa by George Thompson, 1823-24. Edited by Vernon S. Forbes. Vol. I & II.  (Vol I uit druk)

Vol II Beskikbaar

Bestel

I, 46

1965

Reize in de Binnen-Landen van Zuid-Africa. Gedaan in den Jaare 1803 door W.B.E. Paravicini di Capelli, Kapitein Aide de Camp, by den Gouverneur van de Caap de Goede Hoop. Uitgegee en toegelig . . . deur W.J. de Kock

Uit druk

I, 40

1959

The Journal of Joseph Tindall, missionary in South-West Africa, 1839-55; edited . . . by B.A. Tindall

Beskikbaar

Bestel

I, 39,43

1958,1962

The Reminiscences of Sir Walter Stanford, edited . . . by J.W. Macquarrie. Vol. I, 1850-1885, Vol. II. 1885-1929

Beskikbaar

Bestel

I, 38

1957

Maleo en Sekoekoeni, vertaal uit die Duits van Th. Wangemann deur J.F.W. Grosskopf; uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann; with an English summary by A. Ravenscroft.

Beskikbaar

Bestel

I, 37

1957
[for
1956]

The Cape Journals of Archdeacon N.J. Merriman, 1848-55; edited . . . by D.H. Varley and H.M. Matthew.

Beskikbaar

Bestel

I, 36

1955

Andrew Smith and Natal; documents relating to the early history of the Province, selected, edited and annotated by Percival R. Kirby

Beskikbaar

Bestel

I, 35

1954

The Narrative and Journal of Gerald McKiernan in South-West Africa during the years 1847-70; edited . . . by P. Serton

Uit druk

 

I, 34

1953

A Source Book on the Wreck of the Grosvenor East Indiaman, compiled and edited . . . by Percival R. Kirby.

Uit druk

 

I, 31

1951
[for
1950]

Letters of the American Missionaries, 1835-1838; edited by D.J. Kotzé

Beskikbaar

Bestel

I, 25

1944

Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Translated from the German by G.V. Marais and J. Hoge; revised and edited by . . . H.J. Mandelbrote. Part III.

Herdruk beskikbaar  Bestel

I, 22

1941

The Narrative of Private Buck Adams, 7th (Princess Royal's) Dragoon Guards on the Eastern Frontier of the Cape of Good Hope, 1843-1848; edited by A. Gordon-Brown.

Uit druk

I, 20,21

1940

The Diary of Dr Andrew Smith, director of the 'Expedition for exploring Central Africa', 1834-6; edited . . . by Percival R. Kirby. Vols I & II

Uit druk

I, 18

1937

Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 1803; uitgegee . . . deur wyle prof. Dr. W. Blommaert en prof. J.A. Wiid,  with an English translation by J.L.M. Franken and Ian M. Murray.

Uit druk

I, 16,17

1936

Travels and Adventures in Eastern Africa by Nathaniel Isaacs, edited by Louis Herrman. Vols I & II

Uit druk

I, 15

1935
[for
1934]

The Journal of Hendrik Jacob Wikar [1799] with an English translation by A.W. van der Horst; and the Journals of Jacobus Coetse Jansz [1760] and Willem van Reenen [1791] translated and edited by Dr E.E. Mossop.

Herdruk beskikbaar  Bestel

I, 14

1933

The early Cape Hottentots described in the writings of Olfert Dapper [1688], William Ten Rhyne [1686] and Johannes Guilielmus de Grevenbroek [1695]. The original texts, with translations into English by I. Schapera and B. Farrington, edited . . . by I Schapera.

Uit druk

I, 13

1932

Louis Trigardt's Trek across the Drakensberg, 1837-1838, by Clause Fuller; edited by Prof Leo Fouché

Uit druk

I, 12

1931

Journals of the expedition of the Honourable Ensign Olof Bergh [1682 and 1683] and Isaq Schrijver [1689]; transcribed and translated into English and edited . . . by Dr E.E. Mossop

Herdruk beskikbaar  Bestel

I, 10,11

1928

Travels in Southern Africa in the years 1803, 1804, 1805, 1806; by Henry Lichtenstein. Translated from the original German by Anne Plumptre. Vols I & II

Uit druk

I, 9

1929

Die Dagboek van Hendrik Witbooi, Kaptein van die Witbooi-Hottentotte, 1884-1906. Bewerk na die oorspronklike dokumente, in die Regeringsargief, Windhoek.

Uit druk

I, 8

1927

Wreck of the Grosvenor

Uit druk

I, 7

1926

The Diary of the Rev. F. Owen, Missionary with Dingaan, together with the accounts of Zulu affairs by the interpreters, Messrs. Hully and Kirkman. Edited by Sir Geo. E. Cory.

Uit druk

a