a


 
 

Tuiste

Bedrywighede

Iets Oor Ons

 Nuusbriewe

AJV en Notules

Publikasies

Bestel 'n  Publikasie

Sluit aan by die  Vereniging

Maak 'n voorlegging

Voorskrifte vir Redakteurs

Skakels

Herdrukke

Kontak Ons

Grondwet

a

»»  PUBLIKASIES  ««

<< Terug

Sendelinge en kerklikes

Indien die titel in donker skuins druk verskyn, mag u daarnaas klik om 'n uittreksel af te laai. Indien u 'n publikasie wil bestel, klik naas "Beskikbaar" vir die plasing van u bestelling.  

II, 35

2004

Moravians in the Eastern Cape, 1828-1902, translated by F.R. Baudert, edited by T. Keegan

Beskikbaar

Bestel

II, 27

1996

Norwegian missionaries in Natal and Zululand: selected correspondence (1844-1900), edited by Frederick Hale

Beskikbaar

Bestel

II, 25

1994

Griqua Records, the Philippolis Captaincy, 1825-1861, compiled and edited by Karel Schoeman

Beskikbaar

Bestel

II, 14

1983

The Letters of Jane Elizabeth Waterston 1866-1905. Edited by Lucy Bean and Elizabeth B. van Heyningen with an introduction by Elizabeth B. van Heyningen

Beskikbaar

Bestel

II, 8

1977

Lawrence Richardson. Selected correspondence (1902-1903). Edited by Prof. Arthur M. Davey.

Beskikbaar

Bestel

II, 5

1974

David Livingstone South African Papers (1849-1853). Edited by I. Schapera.

Uit druk

I, 40

1959

The Journal of Joseph Tindall, missionary in South-West Africa, 1839-55; edited . . . by B.A. Tindall

Beskikbaar

Bestel

I, 38

1957

Maleo en Sekoekoeni, vertaal uit die Duits van Th. Wangemann deur J.F.W. Grosskopf; uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann; with an English summary by A. Ravenscroft.

Beskikbaar

Bestel

 

I, 37

1957
[for
1956]

The Cape Journals of Archdeacon N.J. Merriman, 1848-55; edited . . . by D.H. Varley and H.M. Matthew.

Beskikbaar

Bestel

I, 31

1951
[for
1950]

Letters of the American Missionaries, 1835-1838; edited by D.J. Kotzé,

Uit druk

 

I, 7

1926

The Diary of the Rev. F. Owen, Missionary with Dingaan, together with the accounts of Zulu affairs by the interpreters, Messrs. Hully and Kirkman. Edited by Sir Geo. E. Cory.

Uit druk

a