a


 
 

Tuiste

Bedrywighede

Iets Oor Ons

 Nuusbriewe

AJV en Notules

Publikasies

Bestel 'n  Publikasie

Sluit aan by die  Vereniging

Maak 'n voorlegging

Voorskrifte vir Redakteurs

Skakels

Herdrukke

Kontak Ons

Grondwet

a

»»  PUBLIKASIES  ««

<< Terug

Verslae van reisigers

Indien die titel in donker skuins druk verskyn, mag u daarnaas klik om 'n uittreksel af te laai. Indien u 'n publikasie wil bestel, klik naas "Beskikbaar" vir die plasing van u bestelling.  

II, 46

2015

'An Entirely Different World': Russian visitors to the Cape 1797-1870. Edited by Boris Gorelik.

Beskikbaar

Bestel

II, 44

2013

Into the Hitherto Unknown. Ensign Beutler's Expedition to the Eastern Cape, 1752. Translated by Thea Toussaint van Hove and Michael Wilson. Edited and Introduced by Hazel Crampton, Jeff Peires and Carl Vernon

Beskikbaar

Bestel

II, 42

2011

The South African Letters of Thomas Pringle. Edited and introduced by Randolph Vigne

Beskikbaar

Bestel

II, 38

2007

François Le Vaillant: Travels into the Interior of Africa via the Cape of Good Hope, Vol. I, translated and edited by Ian Glenn with the assistance of Catherine Lauga du Plessis and Ian Farlam

Beskikbaar

Bestel

II, 28

1997

The Journal of Gustav de Vylder, naturalist in South-Western Africa 1873-1875, translated from the original Swedish by Ione & Jalmar Rudner

Beskikbaar

Bestel

II, 23

1992

Johan August Wahlberg: Travel Journals and from letters, South Africa, Namibia and Botswana, 1838-1856, edited and introduced by Chris Hummel and Adrian Craig

Beskikbaar

Bestel

 

II, 21

1990

The Commissions of W.C. Palgrave, Special Emissary to South West Africa, 1876-1885, edited and introduced by E.L.P. Stals

Beskikbaar

Bestel

II, 17

1986

Carl Peter Thunberg. Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775, edited by Emeritus Prof. V.S. Forbes

Beskikbaar

Bestel

II, 10

1979

William Somerville's narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. Introduction and notes by Edna and Frank Bradlow

Beskikbaar

Bestel

 

 II, 9

     1978

Selected Articles from the Cape Monthly Magazine (New Series 1870-76). Introduction and notes by A.M. Lewin Robinson

Beskikbaar

Bestel

II,  6,7

1976

Anders Sparrman. Travels in the Cape 1772-1776 with introduction and editing by Prof. Vernon S. Forbes. Vols I & II

Herdruk beskikbaar Bestel

II, 2,4

1971,1973

Beschryvinge van Kaap der Goede Hoope, met de zaaken daar toe behoorende, door François Valentyn, 1726. Dl. I & II. Uitgegee en toegelig deur P. Serton, W.J. de Kock, R. Raven-Hart en E.H. Raidt. English translation by R. Raven-Hart and introduction by P. Serton

Uit druk

I, 48,49

1968

Travels and Adventures in Southern Africa by George Thompson, 1823-4. Edited by Vernon S. Forbes. Vols I & II  (Vol I uit druk)

 

Vol II

Beskikbaar

Bestel

I, 46

1965

Reize in de Binnen-Landen van Zuid-Africa. Gedaan in den Jare 1803 door W.B.E. Paravicini di Capelli, Kapitein Aide de Camp, by den Gouverneur van de Caap de Goede Hoop. Uitgegee en toegelig . . . deur W.J. de Kock

Uit druk

I, 42,45

1961,1964

Journal of Residence in Africa, 1842-1853, by Thomas Baines, edited . . . by R.F. Kennedy, Vol. I & Vol. II, 1850-1853

45 beskikbaar. Bestel

II, 37

1957
[for
1956]

The Cape Journals of Archdeacon N.J. Merriman, 1848-55; edited . . . by D.H. Varley and H.M. Matthew

Beskikbaar

Bestel

I, 36

1955

Andrew Smith and Natal; documents relating to the early history of the Province, selected, edited and annotated by Percival R. Kirby.

Beskikbaar

Bestel

I, 35

1954

The Narrative and Journal of Gerald McKiernan in South-West Africa during the years 1847-70; edited . . . by P. Serton

Uit druk

 

I, 33

1952

Die Dagboek van H.A.L. Hamelberg [in die Kaap en Oranje-Vrystaat], 1855-71; uitgegee en toegelig . . . deur F.J. du T. Spies; with a summary in English by N.G. Sabbagha

Beskikbaar

Bestel

 

I, 30

1949

Journals of Andrew Geddes Bain, trader, explorer, soldier, road engineer and geologist . . . by Margaret Hermina Lister

Uit druk

I, 28

1947

The Journal of Carel Frederik Brink of the journey into Great Namaqualand [1761-2] made by Captain Hendrik Hop and The Journal of the journey of Ensign Johannes Tobias Rhenius [1724]; transcribed and edited . . . by E.E. Mossop.

Uit druk

I, 24

1943

M.D. Teenstra - De vruchten mijner werkzaamheden, gedurende mijne reize over de Kaap de Goede Hoop, naar Java en terug, over St Helena, naar de Nederlanden, 1830. Uitgegee en toegelig . . . deur F.C.L. Bosman; met taalkundige beskouing deur prof. Dr. J.L.M. Franken, with a summary in English by P.J. Smuts.

Uit druk

I, 20,21

1940

The Diary of Dr Andrew Smith, director of the 'Expedition for exploring Central Africa', 1834-6; edited . . . by Percival R. Kirby. Vols  I & II.

Uit druk

I, 19

1938

Die Duminy Dagboeke [with English translation]; geredigeer . . . deur Prof. J.L.M. Franken

Uit druk

I, 18

1937

Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 1803; uitgegee . . . deur wyle prof. Dr. W. Blommaert en prof. J.A. Wiid,  with an English translation by J.L.M. Franken and Ian M. Murray.

Uit druk

I, 16,17

1936

Travels and Adventures in Eastern Africa by Nathaniel Isaacs, edited by Louis Herrman. Vols I & II

Uit druk

I, 15

1935
[for
1934]

The Journal of Hendrik Jacob Wikar [1799] with an English translation by A.W. van der Horst; and the Journals of Jacobus Coetse Jansz [1760] and Willem van Reenen [1791] translated and edited by Dr E.E. Mossop.

Herdruk beskikbaar Bestel

I, 14

1933

The early Cape Hottentots described in the writings of Olfert Dapper [1688], William Ten Rhyne [1686] and Johannes Guilielmus de Grevenbroek [1695]. The original texts, with translations into English by I. Schapera and B. Farrington, edited . . . by I Schapera.

Uit druk

I, 13

1932

Louis Trigardt's Trek across the Drakensberg, 1837-1838, by Clause Fuller; edited by prof. Leo Fouché.

Uit druk

I, 12

1931

Journals of the expedition of the Honourable Ensign Olof Bergh [1682 and 1683] and Isaq Schrijver [1689]; transcribed and translated into English and edited . . . by Dr E.E. Mossop.

Herdruk beskikbaar Bestel

I, 10,11

1928-1930

Lichtenstein, Henry - Travels in Southern Africa in the years 1803, 1804, 1805, 1806; by Henry Lichtenstein. Translated from the original German by Anne Plumptre. London, 1812-15 Vols I & II

Uit druk

I, 8

1927

The Wreck of the Grosvenor.

Herdruk beskikbaar Bestel

I, 5

1922

Collectanea, Vol. I.

Herdruk beskikbaar Bestel

a