a


 

Tuiste

Bedrywighede

Iets Oor Ons

 Nuusbriewe

AJV en Notules

Publikasies

Bestel 'n  Publikasie

Sluit aan by die  Vereniging

Maak 'n voorlegging

Voorskrifte vir Redakteurs

Skakels

Herdrukke

Kontak Ons

Grondwet

a

»»  PUBLIKASIES  ««

<< Terug

Slawerny

Indien die titel in donker skuins druk verskyn, mag u daarnaas klik om 'n uittreksel af te laai. Indien u 'n publikasie wil bestel, klik naas "Beskikbaar" vir die plasing van u bestelling.   

II, 42

2011

The South African Letters of Thomas Pringle. Edited and introduced by Randolph Vigne

Beskikbaar

Bestel

II, 36

2005

Trials of Slavery. Selected Documents Concerning Slaves from the Criminal Records of the Council of Justice at the Cape of Good Hope, 1705-1794 edited by Nigel Worden and Gerald Groenewald

Beskikbaar

Bestel

II, 30

1999

The Cape Diaries of Lady Anne Barnard 1799-1800, edited by Margaret Lenta and Basil le Cordeur. Vol. II.

Uit druk

 

II, 29

1998

The Cape Diaries of Lady Anne Barnard 1799-1800, edited by Margaret Lenta and Basil le Cordeur. Vol. I.

Beskikbaar

Bestel

 

II, 24

1993

The Cape Journals of Lady Anne Barnard 1797-1798, edited by A.M. Lewin Robinson with Margaret Lenta and Dorothy Driver.

Uit druk

II, 13

1982

Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr. oor Kaapse Sake 1779-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur dr. G.J. Schutte. With an English summary by Dr A.J. Böeseken assisted by Prof. H.M. Robertson

Beskikbaar

Bestel

 

II, 4&2

1973

Beschryvinge van Kaap der Goede Hoope, met de zaaken daar toe behoorende, door François Valentyn, 1726. Dl. I en II. Uitgegee en toegelig deur P. Serton, W.J. de Kock, R. Raven-Hart en deur E.H. Raadt. English translation by Maj. R. Raven-Hart.

Uit druk

I, 24

1943

M.D. Teenstra - De vruchten mijner werkzaamheden, gedurende mijne reize over de Kaap de Goede Hoop, naar Java en terug, over St Helena, naar de Nederlanden, 1830. Uitgegee en toegelig . . deur F.C.L. Bosman; met taalkundige beskouing deur prof. Dr. J.L.M. Franken, with a summary in English by P.J. Smuts.

Uit druk

I, 6

1924

Mentzel, O.F. - A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Translated from the German by H.J. Mandelbrote. Part II

Herdruk beskikbaar Bestel

I, 3

1920

De Mist, J.A. - Memorandum containing recommendations for the form and administration of government at the Cape of Good Hope, 1802, with an English version by M.K. Jeffreys.

Herdruk beskikbaar  Bestel

I, 2

1919

Mentzel, O.F. - Life at the Cape in the mid-eighteenth century, being the biography of Rudolph Siegfried Allemann, Captain of the Military Forces at the Cape of Good Hope. Translated from the German by M. Greenlees.

Herdruk beskikbaar  Bestel

a