a

 

Tuiste

Bedrywighede

Iets Oor Ons

 Nuusbriewe

AJV en Notules

Publikasies

Bestel 'n  Publikasie

Sluit aan by die  Vereniging

Maak 'n voorlegging

Voorskrifte vir Redakteurs

Skakels

Herdrukke

Kontak Ons

Grondwet

a

»»  PUBLIKASIES  ««

<< Terug

Eerste Britse besetting 1795-1806

Indien die titel in donker skuins druk verskyn, mag u daarnaas klik om 'n uittreksel af te laai. Indien u 'n publikasie wil bestel, klik naas "Beskikbaar" vir die plasing van u bestelling.  

II, 38

2007

François Le Vaillant: Travels into the Interior of Africa via the Cape of Good Hope, Vol. I, translated and edited by Ian Glenn with the assistance of Catherine Lauga du Plessis and Ian Farlam

 

Beskikbaar

Bestel

II, 34

2003

Hendrik Cloete, Groot Constantia en die VOC, 1778-1799 : Dokumente uit die Swellengrebel-argief

Beskikbaar

Bestel

II, 30

1999

The Cape Diaries of Lady Anne Barnard 1799-1800, edited by Margaret Lenta and Basil le Cordeur. Vol. II.

Uit druk

 

II, 29

1998

The Cape Diaries of Lady Anne Barnard 1799-1800, edited by Margaret Lenta and Basil le Cordeur. Vol. I.

Beskikbaar

Bestel

 

II, 24

1993

The Cape Journals of Lady Anne Barnard 1797-1798, edited by A.M. Lewin Robinson with Margaret Lenta and Dorothy Driver.

Uit druk

II, 10

1979

William Somerville's narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. Introduction and notes by Edna and Frank Bradlow

Beskikbaar

Bestel

 

I, 46

1965

Reize in de Binnen-Landen van Zuid-Africa. Gedaan in den Jaare 1803 door W.B.E. Paravicini di Capelli, Kapitein Aide de Camp, by den Gouverneur van de Caap de Goede Hoop. Uitgegee en toegelig . . . deur W.J. de Kock

Uit druk

I, 18

1937

Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 1803; uitgegee . . . deur wyle prof. Dr. W. Blommaert en prof. J.A. Wiid,  with an English translation by J.L.M. Franken and Ian M. Murray.

Uit druk

I, 3

1920

De Mist, J.A. - Memorandum met aanbevelings oor die struktuur en administrasie van die regering aan die Kaap die Goeie Hoop, 1802. With an English version by M.K. Jeffreys.

Herdruk beskikbaar

Bestel

a